Jak zajišťujeme objektivitu recenzí?

Je pro nás důležité, aby recenze zveřejněné prostřednictvím našich webových stránek nebo sociálních sítí pocházely od recenzentů, který dané produkty skutečně použili. Z uvedeného důvodu je součástí našich obchodních podmínek ustanovení, kterým se osoby nakupující v našem internetovém obchodě zavazují provádět objektivní hodnocení vlastností zakoupených produktů, jejich účinků, kladů i záporů včetně doporučení pro jeho další uživatele. Nebráníme ovšem, aby recenze našich produktů na web umístili i ti, kteří v našem internetovém obchodě předmětné produkty nekoupili, ale dostali naše produkty k použití například darem. I od těchto recenzentů však žádáme, aby dodrželi základní pravidla a nedopouštěli se v recenzích uvádění zjevně nepravdivých informací. Na dodržování uvedených pravidel dohlíží náš profesionální tým, aby hodnocení našich produktů v recenzích mělo maximální vypovídací hodnotu. Zjistíme-li porušení výše uvedených pravidel hodnocení produktů, jsme oprávněni recenzi, která je v rozporu s těmito pravidly, vymazat a učinit opatření, abychom znemožnili dotčenému recenzentovi provádět další hodnocení našich produktů v recenzích. Z uvedených důvodů přistupujeme k recenzím našich produktů s nejvyšší odpovědností a v souladu s příslušnými právními předpisy na ochranu spotřebitelů.

Tým Angry Beards