Historické okénko do světa vousů

Vousy jsou součástí celé naší historie. Skoro každý muž, který je v minulosti pamatován, měl nějaké do činění s vousy. Navíc jsou spojeny se ctí a společenským statusem. Například v novověku bylo dotýkání vousů jiného muže urážlivé a řešilo se duelem. Když Otta Veliký říkal něco důležitého nebo významného, přísahal na jeho vlastní vousy. A tak kromě zvýšení sexappealu mužského pohlaví, jsou fousy také symbolem mužské dominance a představují určitou prestiž osobnosti. 

Vlasy obličeje jsou také spojovány se zralostí a povědomím. Studie v roce 1990 zjistila, že muži s vousy jsou považováni za schopnější. Z další studie, konkrétně od Nigela Barbera, vyplývá, že vousatí muži jsou základními stavebními kameny pro životaschopnost a manželství. To znamená, že existuje přímá souvislost vousů a sociologickým mužským významem.

Kromě těchto hluboce zakořeněných vjemů spojených s vousy, je pěstování způsob, jak se odlišit od nespočtu jiných holobrátků. Ale zpátky na stromy, pojďme to vzít hezky chronologicky od začátku.

 

Vousy starověku

V hlubokém starověku to byl vousáč vedle vousáče. Muži nosili plnovousy sahající jim až pod prsa a například u Hebrejců pěkný a upravený vous byl známkou volného muže. Proto už tehdy o vous důsledně pečovali různými vonnými mastmi a oleji. Naopak pokud si muž vous oholil (což bylo považováno za hroznou hanbu), nebo se o vous nestaral, rval si ho, či dokonce úmyslně znečišťoval popelem, by to výraz hlubokého smutku nebo revolty. Jako známé vousáče té doby můžeme uvést např. krále Šalamouna nebo dramatika Sofoklese.

Platily i výjimky, například otroci nesměli nosit vousy a vojáci se holili z čistě praktického hlediska. Při bitvě se sokem totiž hrozilo, že by protivník mohl vousatého válečníka skolit za vousy k zemi.

Vojenská holobrádkost se ale postupem času stala módní i v politických a měšťanských kruzích, a tak například podobiznu Caesara nikdy neuvidíte s vousy. V té době bylo dokonce první odnětí vousů římskému mladíkovi (teda spíš nějakého chmýří na bradě, abychom věci uvedli tak, jak odpovídají realitě), bráno jako pro něj velký svátek - oholené vousy/chmýří se pak obětovalo v ohni některému z božstev. 

Ve starověkém Egyptě byl u vyšších vrstev a panovníka módním tahákem No.1 kozí bradka, nebo jen muška a samozřejmě dohola vyholená hlava. Otroci museli být holobradí. 

 

A co na to středověk? 

Ve středověku každý, kdo nechtěl být upálený na hranici, musel držet hubu a krok s církví. Ta kázala holé brady, ba se začali montovat i do vlasů. Typickým příkladem jsou vyholená kolečka na temenech hlav mnichů. Světlou vyjímkou byly příklady z řad vladařů: Karel IV., Jan Lucemburský nebo Václav IV.

 

Ve středověku se objevovalo z těch pramálo případů hlavně strniště, ale to už člověka automaticky cejchovalo na spodinu společnosti, pochybnou existenci nebo kriminálníka. Pruský král Fridrich I. byl dokonce taková mazaná hlavička, že nošení vousů sice nezakazoval, ale kdo je měl, musel z nich platit daň. 

 

Novověk: světlo na konci tunelu

Začátkem novověku se vousům zase začalo blýskat na lepší časy. Opatrně se objevovaly na bradách především lidí z umělecké branže (třeba Michelangelo si nechával narůst plnovous), buřičů tehdenjší doby, kteří byli trnem v oku tehdejšího režimu (jako třeba Honza Hus), ale postupně si našly i místo u můžu vyšších vrstev. Naprosto zásadní revoluci do fousáčské komunity přinesl až počátkem renesance papež Julius II., který si hrdě pěstoval plnovous, který mu sahal až na prsa. Od té doby už nebylo společenskou hanbou nosit vousy jakékoliv délky a stylu. 

 

Nějaká další módní vlna přišla až o více jak sto let později v 2. polovině 17. století. To byl velkým hitem styl mušketýra, tedy upravený knírek (nebo také frňous, chcete-li) doplněný kozí bradkou. Asi za nejznámnějšího nositele můžeme jmenovat lstivého kardinála Richelieu.

 

Mušketýři chodili po světě ale jen necelých 50 let, než je ve velkém začal vytlačovat trend velkých těžkých paruk (pro zajímavost, první paruky vážily kolem 4 kilogramů a zrod této módy se připisuje Anglii). Skrz tyto ohavnsoti, ze kterých se jen pařila hlava, byly vousy opět utlumeny a mužové nosili vyholené tváře. Tento styl byl populární napříč celou Evropou. Typyckým představitelem je Ludvík XIV.

Další změnu začala diktovat až Francie, kdy buržoázie odhodila paruky a mužové si nechávali narůst delší vlasy a vzadu si je splétali do copánku. Vlasy na boku hlavy si obyčejně natáčeli do loken, které jim sahaly do úrovně uší (třeba se koukněte na takového Washingtona nebo Dantona). Se změnou kadeřnického stylu ovšem nepřišla změna ve vousech, chlapi pořád zůstali holobrádci. 

 

Až ke konci 18. století se začala Anglie vymaňovat z tohoto zažitého stereotypu. Sirové si nechávali narůst lícní vousy (také označované jako favoris), které se v průběhu času prodlužovaly až k bradě (a někdy i pod ni). Tváře zůstavaly ale precizně oholeny. A tak milé děti, vznikla móda kotlet. Nosili je všichni, od vojesnkých generálů, skladatelů (Čelakovský), přes významné politiky (Palacký) až po obyčejný lid. Holobradí byli tenhdy už jen lokajové, herci a římskokatoličtí kněží. 

Licousy bavilo chlapy nosit celé 19. století, až jim udělalo přítž 20. století. To nastoupila opět móda plnovousu (spíše tedy kratšího, který kopíroval rysy obličeje), v kombinaci s narostlým knírem, na který se dbalo více, než v minulosti (koukněte například na fotky Smetany, Dvořáka nebo Nerudy). Také se na bradě sem tam objevil Mušketýr (případně kombinace kníru a plné bradky), nebo jen čistě mohutný frňous. 

 

Když začalo válečné období, chlapi začali vousy zase shazovat a povětšinou si nechávali narůst pouze knírky různých velikostí a tvarů, nebo si rovnou oholili celou bradu. 

 

Poválečné komunistické období bylo ve Východním bloku ve znamení holých tváří a krátce zastřižených vlasů. Kdo byl mánička, vybočoval ze systému a byl bit. 

Z orientu moc dochované historie, jak tam šla móda vousů nemáme. Víceméně jsou tam ale styly stále konstatní jako známe i dnes. Tedy v arabských zemích se jedná většinou o plnovous po celé bradě (neb je pro muslimy vous posvátný) a v Turecku a Indii jsou na obrázcích zachyceny různé styly knírů - od mohutného koštěte pod frňákem až precizně zatočený tenký špičatý knírek trčící daleko do stran. Tyto kníry někdy bývaly doplěny muškou nebo kozí bradkou.

 

A co současnost? 

V současné společnosti se nedá říct, že by byla nějaká hlavní módní vlna, kterou by všichni následovali. Některé styly jsou populárnější více, některé méně. Když vyjdete na ulici s licousy, nejspíš obdržíte nejeden zvýdavý pohled. Nadace Movemberu zase těží z toho, že ani kníry v dnešní době nejsou tak populární jako kdysi, a proto když si ho v průběhu listopadu necháte narůst, určitě také obdržíte nejeden dotaz od nezasvěcených, co to má sakra být. 

Obecně lze ale skrz nové barberské nástroje, jako jsou různé druhy strojků a přesné shavetty/břitvy, říci, že u strnišť a vlasů jsou populární fade styly. U vlasů navíc bývá už celkem běžné vyholení nějakého konkrétního tvaru/obrazce shavettou. Plnovousy jsou z pravidla upravené a na svém konci mohou být i střižené do ostrého tvaru. Určitě se v drtivé většině případů objevují v kombinaci s upraveným knírem.  

 

A jedna filozofická otázka na závěr: nejsou fousy snad jen trendem, který zase brzy pomine? Za nás zcela jistě ne! Dříve se chlapi museli potýkat pouze s ostatními muži ve svých venkovských komunitách. Nyní, když se internet stal hlavním proudem informací, sociální média určují obecnou představu o tom, jak by měl vypadat správný muž. Všichni najednou ví, co by správný chlap udělal, jak se chová a jak vypadá. Jednou je to tak a za měsíc zas onak. Právě v tuto dobu je nutné stát si za svým vousem a nenechat se zviklat. Buďte sví a správně vousatí, právě tak sdělíte něžnému pohlaví to, že jste trpěliví, rozvážní a cílevědomí. A nic si nedělejte z toho, když zrovna jednomu poupátku vaše brada nebude vonět, však ona se spálí s průměrným „správným“ chlapem. #vousisnottrend

Zůstaňte tedy i nadále Alfasamci and let the beard grow!